Ayşen azaplar
0532 695 38 69

Kienböck Hastalığı

KİENBÖCK HASTALIĞI TEDAVİSİ

Kienböck hastalığı; El bileği eklemini oluşturan 8 kemiğin en önemli iki kemiğinden biri olan lunatumun (yarımay şekilli) avasküler nekrozu ( kan akımının azalması veya kesilmesi ) ile seyreden bir hastalıktır.

Etyolojisi tam bilinmemekle birlikte, yüksek olasılıkla travma kaynaklı olduğu düşünülmektedir.Elle yapılan işlerle ilişkisi vardır.Hastalarda sıklıkla eski travma veya ağır tekrarlayıcı yüklenme öyküsü bulunur.En sık 20–40 yaşlarında rastlanır ve dominant eli tutar. Erkeklerde daha sık görülür.

Klinik olarak; El bilek ekleminde ilerleyici ağrı ve fonksiyon kaybına neden olan bir tablodur. Hastalar, el bileği ekleminde lokalize sinsi bir ağrı, güçsüzlük ve azalmış el bileği eklem hareket açıklığı şikayetleri ile başvururlar. Ağrı aktivite ile artarken istirahat ile azalır.Uzun dönem komplikasyonları; ciddi ağrı, nöropati ve el bileğinde kireçlenme ve hareket kaybı şeklindedir.

Kienböck Hastalığı Tanısı

Radyografi ve kesitsel görüntüleme yöntemleri ile konur. Kienböck hastalığının erken evresinde tanı koymada etkili yöntemler kemik sintigrafisi ve manyetik rezonans (MR)’dır. Fakat ileri evrede, kemikte fraktürü ve çökmeyi göstermede düz grafiler, bilgisayarlı tomografi (BT), artroskopi ve bunların bazı kombinasyonları kullanılabilir.

Kienböck Hastalığı Tanısı

Radyografi ve kesitsel görüntüleme yöntemleri ile konur. Kienböck hastalığının erken evresinde tanı koymada etkili yöntemler kemik sintigrafisi ve manyetik rezonans (MR)’dır. Fakat ileri evrede, kemikte fraktürü ve çökmeyi göstermede düz grafiler, bilgisayarlı tomografi (BT), artroskopi ve bunların bazı kombinasyonları kullanılabilir.

Kienböck Hastalığı Tedavisi

Kienböck hastalığı tedavi seçenekleri arasında radyolojik evreye göre planlandığından radyolojik bulguların dikkatli değerlendirilmesi önem taşır Erken dönemde immobilizasyon ve antiinflamatuvar ilaç tedavisi önerilmektedir.Hastaların çok büyük bir bölümünde ağrı başladıktan sonra dejeneratif artrit aşamasına doğru ilerleme gösterdiği kabul edilmektedir. Bu nedenle konservatif yaklaşımların sonuçları yetersiz kalmaktadır. cerrahi tedavide ise; el bileği artroskopisi ile core dekompresyon, damarlı ya da damarsız kemik nakli ameliyatları, el bileği hareketlerine imkan veren el bileği dondurma ameliyatları, kapitat kemiği kısaltma ameliyatı ve çok ileri kireçlenmiş vakalarda ise kurtarıcı girişimler artrodez ( el bileğini dondurma) , proksimal row karpektomi ( ağrısız ve hareketli el bileği amacı ile yapılan kemik çıkartma ) operasyonları seçenekleri bulunmaktadır.

Omuz tedavileri hakkında ek bilgi almak veya total diz protezi hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, Op. Dr. Süleyman ALTUN ile iletişime geçebilirsiniz.

Randevu Alın    Süleyman Altun - DoktorTakvimi.com

    Tedaviler