Omuz Ağrısı Tedavisi

Omuz ağrısı tedavisi, omuz hastalıkları tedavisi ve omuz kireçlenmesinin belirtileri, fizik tedavi ile iyileşme süreci ve AMELİYATSIZ  kireçlenmesi tedavi yöntemlerinin cevapları burada.

Omuz insan vücudun en karmaşık eklemidir. Yapısı itibari ile her yönde harekete imkan verdiğinden ile rahatsızlıklara son derece yatkındır.

Omuz Ağrılarının Sebepleri Nelerdir?

Omuz ağrısının en sık sebepleri

 • Kas yırtıkları, zedelenmeleri,
 • Bursit ve tendinit(içi sıvı dolu kesecikler, tendon iltihabı)
 • Kırıklar, çıkıklar,
 • Sinir sıkışmaları,
 • Kireçlenmeler,
 • Romatizmal hastalıklar (özellikle polimiyalji romatika)
 • Donuk omuz (eklemde hareket kıstlanması)
 • Boyun fıtıkları

Omuz ağrıları bizzat omuz ekleminden kaynaklanabileceği gibi başka bir bölgeden omuza yansıyan ağrılar da olabilir.

Omuza bağlı rahatsızlıklar dışında omuz ağrılarına sebep olan rahatsızlık boyun kaynaklı hastalıklardır(örneğin boyun fıtığı , boyunda sinir sıkışması ve benzeri)

Bu tür şikayetleri bulunan hastaların tedavisi için iyi bir fizik muayene ve gerek görülür ise radyolojik tetkikler (MRG, Direkt Grafi) gerçekleştirdikten sonra planlanmalıdır.

Omuz eklemi ağrıları temel olarak iki bölümde incelenebilir.

1-Akut ( Yeni) : Ağrılar düşmeye, zorlamaya, çarpmaya yada omuz kırık veya çıkıkları sonrası oluşabilir.

Ağrı mevcut travmanın hemen sonrasında görülebileceği gibi bu şikayetler bir kaç hafta sonra bile oluşabilmektedir. Bu tür ağrılar cam silmek, boya yapmak, perdeyi takmaya çalışmak, ampül takmak gibi kolların omuz hizası üstünde yapılan uzun süreli yorucu bir omuz aktivitesi yada ağır bir yük kaldırma, halı çarşaf yada elbise sirkelemek gibi işlerin sonrasında da omuz ağrısı başlayabilir.

2-Kronik ( uzun süreli var olan ) : Kronik omuz ağrıları ise uzun zaman zarfında ilk başlarda zorlu işlerde kendini hafifçe hissettiren zamanla gece uykularından uyandıran , daha ilerleyen zamanlarda günlük ev işlerini bile yapmaya zorlayan ağrılardır.

Omuz ağrısında hangi durumlarda hekime başvurulmalıdır?

 • Omuz ağrısı, omuz eklemi travmalarından sonra başladıysa,
 • Omuzda şekil değişikliği,
 • Omuzda giderek artan ağrı,
 • İstirahatte devam eden ve/veya gece uykudan uyandıran omuz ağrısı,
 • Omuzda ağrı hafif olsa da ,3 gün istirahat ve ağrı kesici kullanımına rağmen devam ediyor ise,
 • Kolu kaldırmakta güçlük,
 • Kolunuzu kullanarak normalde kaldırabilecek herhangi bir objeyi kaldırmakta güçlük hissedilmesi,
 • Omuz ekleminizde kızarıklık, ısı artışı olması durumu.
 • Omuz Ağrısında Ne Gibi Tetkikler Gerekebilir ?

Direk Grafi (Röntgen) : kemik yapıyı göstermektedir, kırık, çıkık yada kireçlenme teşhisinde yardımcıdır.

Ultrason: Ultrason ile omuz ve çevresindeki tüm yumuşak dokular ve eklem görüntülenebilmektedir.

EMG (Elektro Myelo Grafi) : Sinir yaralanması düşünülen hastalarda ise EMG tetkiki gerekebilir.

MRG (Manyetik Rezonans Görüntüleme): Omuz ağrılarının çok büyük bölümü yumuşak doku kaynaklıdır. MRG yumuşak doku, kaslar, bağlar, tendonlar, omuz sıkışması ve benzeri tüm yapıların görüntülenmesinde en faydalı tetkiktir. Omuz ağrısının değerlendirilmesinde halen MRG en çok kullanılan ve güvenilen görüntüleme yöntemidir.

Omuz Ağrısında Hangi Tedaviler Uygulanabilir?

Tedavi planlanırken şikayeti bulunan kişi mutlaka muayene edilmeli gerekli radyolojik tetkikler sonucu ile değerlendirilip karar verilmelidir.

Cerrahi Dışı Tedaviler:

İstirahat: Akut gelişen şiddetli omuz ağrılarında omuzun zorlayıcı hareketlerden koruyarak istirahati , ödem çözücü özelliği olan ağrı kesicilerin kullanılması ve buz uygulama şeklinde gerçekleştirilir. Omuz askısında istirahat ise hasta kolunu taşıyamayacak kadar şiddetli ağrısı varsa mümkün olduğunca kısa süreli kullanılmalıdır. Aksi takdirde omuz ekleminin donmasına sebep olacaktır.

Fizik Tedavi : İstirahat ile geçmeyen omuz ağrılarında uygulanılabilinecek bir tedavidir. On-onbeş seasnlık bir fizik tedavi çoğu zaman yeterli olmaktadır.

KORTİZON (Omuz Enjeksiyonu): Kortizon ve türevleri ile uygulanan bir tedavi yöntemidir, bu tür bir tedavi planlandığında ilgili enjeksiyon mutlaka ortopedi uzmanınca gerçekleştirilmeli ve kortizonun oluşabilecek yan etkilerinden dolayı uygulanacak bölgeye titizlikle uygulanmalıdır. Yılda ikiden fazla uygulanması önerilmemektedir.

SODYUM HYALURİNAT (Omuz enjeksiyonu) : Sodyum Hyalurinat (halk arasında bilinen adıyla horoz ibiği) iğneleri özellikle omuz kireçlenmelerinde uygulanabilinecek bir tedavi yöntemi olmakla birlikte uygulanacak hasta seçimi ve teşhisi tedavinin başarısında önemi büyüktür. Yılda bir defadan fazla uygulama önerilmemektedir.

PRP (Omuz Enjeksiyonu) : Temel mantık trombosit açısından zengin plazma, veya otolog koşullandırılmış plazma (ACP) sayesinde kıkırdağı, tendonları, ligamentleri, kasları ve hatta kemiğini onarmak için kanın doğal iyileştirici özelliklerinden faydalanmaktır. Uygulama Hastanın kendine ait kandan hazırlandığı için yan etkisi bulunmamaktadır. Uygulama birer hafta ara ile en az iki seans olmak üzere hastanın ağrı şikayetlerine göre 3 yada 5 defa uygulanarak gerçekleştirilir. Doğru teşhis ve titiz uygulama ile omuz ağrılarının tedavisinde çok başarılı ve net sonuçlar görülür.

KÖK HÜCRE TEDAVİSİ (Omuz Enjeksiyonu): Vücutta birçok dokuda olmalarına rağmen en sık kemik iliği, yağ dokusu veya dizi döşeyen sinovyal zar gibi dokulardan kök hücreler elde edilir. Alınan doku örneği, hücre kültüründe çoğaltılarak veya özel santrifüj sistemleri kullanılarak saflaştırılır. Omuz ağrılarının sebebi özellikle kireçlenmeye ve kıkırdak hasarına bağlı olduğu durumlarda uygulanır. Doğru teşhis ve titiz bir uygulama ile başarılı sonuçlar elde edilmektedir.

Cerrahi Tedaviler:

OMUZ ARTROSKOPİSİ: Omuz artroskopisi Omuz eklemine ait hastalıkların kapalı kameralı yöntemlerle tedavi edilmesine imkan veren bir seçenektir. Bu cerrahi yöntem , kısa ameliyat süreleri, kısa hastanede yatış süreleri ( 1 gün) ve hastaların normal hayatlarına işlerine hızlı bir şekilde dönebilmelerini sağladığı için günümüzde tüm hastalarda ( genç, orta yada ileri yaş fark etmeksizin) yaygın bir şekilde ortopedik cerrahi müdahalelerde tercih edilmektedir. Omuz eklemi rahatsızlığına bağlı oluşan tekrarlayan omuz eklemi çıkıkları, gece uyutmayan omuz eklemi ağrıları, travma yada zorlamaya bağlı omuz ekleminin hareketlerinin kısıtlanmasına yol açan bir çok rahatsızlıkta artroskopi yöntemi ile müdahale edilebilmekte ve açık cerrahiye göre ameliyat sonrası hasta konforu çok daha iyi seviyelerde olmaktadır.

AÇIK OMUZ CERRAHİLERİ: Omuz artroskopisinin sağlık teknolojisinin ilerlemesi ile birlikte açık cerrahi gereksinimler azalmıştır. Ancak omuz artroskopisi ile tedavi edilemeyecek omuz hastalıklarında uygulanmaktadır. Başlıca açık cerrahi ile gerçekleştirilen ameliyatlar;

 • Omuz kırıklarına yönelik PLAK VİDA CERRAHİSİ uygulamaları
 • Cerrahi tedavi dışında tedavisi mümkün gözükmeyen ilerlemiş omuz kireçlenmelerine bağlı OMUZ PROTEZİ ( Parsiyel, Total yada Reverse) ameliyatları.
 • TENDON TRANSFERİ ameliyatları.

Açık omuz cerrahisi, omuz ağrısı, AMELİYATSIZ omuz ağrısı tedavi yöntemleri, FİZİK TEDAVİ ve PRP tedavisi ile ilgili tüm bilgiler.

Omuz tedavileri hakkında ek bilgi almak veya total diz protezi hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, Op. Dr. Süleyman ALTUN ile iletişime geçebilirsiniz.

Randevu Alın  Tedaviler